InformacjeKnurów

Knurów: Apel Policji do kierowców parkujących w okolicach kąpieliska „Leśne Zacisze”

Szanowni Kierowcy

W związku z uzyskanymi licznymi informacjami dotyczącymi nieprawidłowego parkowania przy ul. Niepodległości w okolicach kąpieliska „Leśne Zacisze” Komisariat Policji w Knurowie apeluje aby w trakcie parkowania swoich samochodów dokonywać tego zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Tym bardziej, iż ul. Niepodległości na dość długim odcinku jest wyposażona w chodnik tylko z jednej strony, a tym chodnikiem na basen przemieszczają się również dzieci które szczególnie są narażone na zagrożenia utraty życia lub zdrowia w wyniku zastawienia przez pojazdy chodnika.

Przypominamy treść art. 47 ustawy z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo  o ruchu drogowym Dz. U. 2012.1137

Art. 47.1 Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5t, pod warunkiem że:

1)    na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub postoju;

2)    szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m;

3)    pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni […]

Nieprzestrzeganie powyższego przepisu jest czynem stanowiącym wykroczenie z art. 90 KW z zw z art. 47 PRD, za które policjant może nałożyć Mandat Karny Kredytowy w kwocie 100 zł i 1 punkt karny. W przypadku odmowy przyjęcia Mandatu Karnego sprawa zostanie przekazana do Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Informujemy, iż w trakcie ujawnienia powyższego wykroczenia wobec sprawców będą egzekwowane odpowiednie konsekwencje prawne celem poprawienia bezpieczeństwa.

info: MOSiR Knurów