InformacjeKnurówNewsy

Knurów: Apel do mieszkańców !

Nie segregują śmieci… mogą zostać obciążeni dodatkową opłatą. – informuje LWSM w Knurowie, swoich lokatorów.

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy firmy PRE ZERO, zajmujący się transportem odpadów stwierdzili, że nie przestrzegane są ustalenia w placyku gospodarczym w Knurowie przy ulicy Lotników 2-4, Dywizjonu 303 14,16,18 oraz Armii Krajowej 2A,2B, 3E, 3F, 4,6 ; Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Knurów (Uchwała nr XXXIII/412/20 z dnia 16 grudnia 2020r.) tj. braku segregacji odpadów.

W placyku gospodarczym w kontenerach 1100 l na odpady biodegradowalne oraz tworzywa i plastik znajdowały się odpady, które zgodnie ze wskazanym Regulaminem, nie powinny się tam znaleźć.

W związku z powyższym stwierdza się brak segregacji odpadów.

Po raz kolejny wzywamy do przestrzegania zasad selektywnej zbiórki odpadów. Informujemy, że to już kolejna kontrola, która wykazała nieprawidłowości.

Nie dostosowanie się do ustalonych zasad, skutkować będzie naliczaniem kar, którymi zostaną Państwo indywidualnie obciążeni ( kara to dodatkowe 100% podstawowej opłaty)

ADM LWSM