Knurów:

    Do godziny 13:30 na terenie salek katechetycznych parafii śs. Cyryla i Metodego można wspomóc dzisiejszą Akcję Poboru Krwi .

   Można również porozmawiać z członkami knurowskiego Klubu HDK PCK im. dra Floriana Ogana, którzy służą wszelką informacja w temacie krwiodawstwa, jak również zapraszają do wstąpienia w szeregi klubu.

 

Knurów: AKCJA Poboru Krwi…