Knurów: Akademia z okazji Urodzin Miasta

0
844

W dniu 17 czerwca  w Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie obchodów Dni Knurowa.

Tradycyjnie na uroczystości uhonorowano zasłużonych mieszkańców miasta prestiżową nagrodą „ Laur Knurowa” oraz wyróżniono dzieci i młodzież nagrodą Prezydenta Miasta Knurów. Poza tym w tym roku nadarzyła się wspaniała okazja do wręczenia odznaczeń państwowych i samorządowych.

Nagroda „Laur Knurowa” ustanowiona została w 1995 roku przez Radę Miejską w Knurowie. Jest to najwyższe wyróżnienie miasta przyznawane przez Radę Miasta corocznie z okazji Dnia Knurowa za wybitne działania rozsławiające miasto lub działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców w różnych dziedzinach takich jak: gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport itp.. Laur Knurowa przyznawany jest w dwóch kategoriach: pierwsza z nich to kategoria osób fizycznych, zaś druga kategoria dotyczy instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych.

Prezentacje laureatów odbyły się w czasie krótkiej projekcji multimedialnej.

W bieżącym roku zostały przyznane  nagrody „Lauru Knurowa”: w kategorii osób fizycznych Laur został przyznany panu Markowi Steiman, zaś w kategorii instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Laur został przyznany Fundacji Gram Kibicuję Pomagam z Knurowa.

Decyzja o przyznaniu tych zaszczytnych wyróżnień została podjęta przez Radę Miasta Knurów podczas sesji w dniu 20 kwietnia 2022r.

UZASADNIENIE NAGRODY: Pan Marek Steiman – od dzieciństwa związany z Knurowem, pracownik JSW S.A. KWK Knurów – Szczygłowice ruch Knurów oraz naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Knurowie.

Już jako młody chłopak związał się z harcerstwem, skąd w 1995 roku razem z bratem wstąpili do Ochotniczej Straży Pożarnej Knurów, gdzie rozpoczął swoją przygodę bycia strażakiem w Harcerskiej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, co okazało się jego wielką pasją. Już jako 18-letni chłopak w 1998 roku został powołany do Zarządu OSP jako skarbnik. Natomiast od 2006 roku był członkiem komisji rewizyjnej. W 2010 roku powołany został na funkcję zastępcy Naczelnika, a w 2013 roku został Naczelnikiem OSP Knurów, funkcję tą pełni do dziś.

Jednostkę OSP udało się bardzo mocno doposażyć sprzętem ratowniczo – gaśniczym. Oprócz sprzętu pozyskano dla jednostki także samochody: w 2013 roku otrzymana od MOSiR Knurów samochód Fiat Scudo-samochód lekki kwatermistrzowski. W 2016 roku pozyskano nowy samochód Mercedes GBA. W 2019 roku sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji samochód ratownictwa technicznego Opel Movano.

W 2013 roku został członkiem zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, natomiast w 2016 roku został członkiem prezydium Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Kierując się chęcią zaszczepiania dobrych wartości wśród młodego pokolenia, Pan Steiman w 2014 roku powołał do życia Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Swoje doświadczenie z działalności z młodzieżą, poparte wieloma sukcesami, przekazuje działając w Komisji ds. młodzieży Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Pan Marek jest otwarty na działania na rzecz społeczności lokalnej, m.in. poprzez: asystę przy wprowadzeniu do Knurowa Insygni ŚDM oraz pracując w punkcie przyjęć gości z zagranicy, pomoc harcerzom w transporcie betlejemskiego światła pokoju, pokazy ratownictwa, pokazy ratownictwa technicznego, udział w festynach czy Dniach Knurowa, zabezpieczanie Wyścigu Pokoju, pomoc w imprezach charytatywnych takich jak m.in. Knurowskie Dni Integracji oraz wielu innych inicjatywach. Pan Marek jeżeli to możliwe zawsze z chęcią wspomaga inicjatywy mieszkańców, nie odmawia, wspiera i wskazuje rozwiązania. W 2021 roku był pomysłodawcą i inicjatorem I Festynu Strażackiego w Knurowie, gdzie dzieci i dorośli mieszkańcy naszego miasta mogli zapoznać się ze sprzętem ratowniczym, popróbować pierwszej pomocy na fantomach itp.

Również w obecnym, trudnym czasie wojny zaangażowany w zbieraniu darów i transport ich na granicę do Medyki, ok 1 tony darów trafiło do jednostki wojskowej w okolicach Charkowa w Ukrainie.

Jego zapał i zaangażowanie zostały zauważone i docenione, a dowodem mogą być odznaka „Wzorowy Strażak” Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, złoty, srebrny i brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, honorowy kordzik strażacki.

UZASADNIENIE NAGRODY: Fundacja Gram Kibicuję Pomagam z Knurowa – aktywnie działa w mieście od 27.11.2019 roku. Gram, Kibicuję, Pomagam to połączenie dwóch ważnych spraw: miłości do sportu i chęci pomagania drugiemu człowiekowi. Zrodziła się z przekonania, że jedna osoba może niewiele, ale działając razem mają szansę zmieniać świat.

W ciągu 8 lat wspólnymi siłami udało się zorganizować wiele turniejów charytatywnych, w których uczestniczyły gwiazdy sportu i estrady. Relacje z tych wydarzeń są często komentowane w wielu mediach. Odzew wśród mieszkańców Knurowa i okolic upewnił w przekonaniu, że ludzie lubią i chcą pomagać, przy okazji miło spędzając czas. Połączenie kibicowania i pomagania sprawia, że uczestnicy imprez czują, że mają realny wpływ na los drugiego człowieka. Paradoksalnie również rywalizacja wzmacnia poczucie wspólnoty, bo choć drużyny walczą na boisku, łączy je wspólny cel – pomoc drugiemu człowiekowi.

Fundacja zajmuje się głównie pomaganiem poprzez sport, promocję zdrowia, pomaganiem najmłodszym, pomaganiem w rehabilitacji. Przekazywanie wszystkim, że można pomagać bezinteresownie, można to robić z przyjemnością i czerpać z tego radość.

Najważniejszymi akcjami są charytatywne turnieje piłki nożnej i siatkówki. Bierze w nich udział około 200 osób w tym około 120 dzieci. Od najmłodszych lat wpajają dzieciom, że pomaganie ma sens. Pomoc udzielana jest dzieciom z chorobami nowotworowymi i po wypadkach.

Fundacja w swoim dorobku może pochwalić się zorganizowaniem kilkunastu dobroczynnych wydarzeń, takich jak: maratony fitness, wernisaże, turnieje sportowe, zbiórki w szpitalach, charytatywne biegi, cykle zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie sprzętowe oddziałów szpitalnych. Dzięki tym działaniom udało się realnie pomóc potrzebującym dzieciom. Pomoc liczona jest nie tylko w zebranych dziesiątkach tysięcy złotych na pomoc małym bohaterom, ale przede wszystkim w poświęconym czasie, empatii, chęci czynienia dobra w myśl zasady: „jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat”.

Fundacja reaguje na bieżące potrzeby społeczności lokalnej, reaguje błyskawicznie tam, gdzie jest potrzebna pomoc tak jak na początku pandemii Covid19, gdzie zorganizowali akcję szycia maseczek dla służb ochrony zdrowia. Uszyli około 3 tysiące maseczek.

Fundacja współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, wolontariuszami, z Urzędem Miasta Knurów i podległymi mu jednostkami – z wszystkimi tymi, którym dobro drugiego człowieka leży na sercu. Wymienione wyżej działania Fundacji mają wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców naszego miasta, rozsławiają także imię naszego miasta daleko poza jego granice, aktywizują mieszkańców i powodują to, że wielu znalazło sens w służbie drugiemu człowiekowi służąc bezinteresownie, czyniąc dobro mimo wszystko.

Nagrodę „Laur Knurowa” wyróżnieni otrzymali z rąk samego Prezydenta Miasta Knurów Adama Ramsa oraz Przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Rzepy.

Kolejnym punktem imprezy było wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta uzdolnionej młodzieży knurowskiej za szczególne osiągnięcia naukowe.

Wśród laureatów znaleźli się: 1) Karolina Foit – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – finalista ( opiekun Danuta Pawłowska-Król), 2) Marek Mosz – Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – laureat (opiekun Zuzanna Kowol), 3) Kinga Fiuk – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – finalista ( opiekun Barbara Lisowska), 4) Igor Wnuk – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – finalista (opiekun Agata Sobiech), 5) Kamil Siedlaczek – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – finalista (opiekun Barbara Lisowska), 6) Emilia Bloch – Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – finalista (opiekun Marzena Krawczyk), 7) Gabriela Polak – Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – finalista (opiekun Marzena Krawczyk), 8) Karolina Tymrakiewicz – Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – finalista (opiekun Agnieszka Foik), 9) Arkadiusz Marks – Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – finalista (Agnieszka Foik), 10) Paulina Skoczylas – Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – finalista (opiekun Irena Kulińska), 11) Wiktor Wasik – Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – laureat (opiekun Iwona Krzysztofik-Nachman), 12) Julia Poręba – Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Biologii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – laureat (opiekun Barbara Bismor), 13) Piotr Szaruga – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – finalista (opiekun Barbara Lisowska), 14) Jakub Supeł – Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – finalista (opiekun Maria Sobstyl), 15) Igor Popowski – Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – laureat (opiekun Barbara Sutor), 16) Barbara Sutor – Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – laureat (opiekun Iza Kirszensztejn), 17) Marcel Kamiński – Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Knurowie – Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 – finalista (opiekun Anna Szymanek).

Nagrody dla dzieci i młodzieży wręczył Adam Rams Prezydent Miasta Knurów i Tomasz Rzepa Przewodniczący Rady Miasta Knurów.

Na tegorocznej Gali wręczono ponadto odznaczenie państwowe  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom zasłużonym, związanym z miastem Knurów.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i o odznaczeniach, na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej –  Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Pani Anna Misiura.

Natomiast za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających  z pracy zawodowej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali trzej pracownicy Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie – Pani Anna Maślińska, Pan Witold Dumała, Pan Krzysztof Jojko.

Odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy wręczył osobom wyróżnionym Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Adam Ostalecki.

W dalszej kolejności wręczono odznaczenia samorządowe.

Sejmik Województwa Śląskiego przyznał dwie odznaki honorowe za zasługi dla województwa śląskiego dla osób i instytucji związanych z miastem Knurów.

Srebrną Odznakę otrzymał Pan Grzegorz Sobierajski – na wniosek z 2020 roku Posła na Sejm RP Pana Jarosława Gonciarza.

UZASADNIENIE: Pan Grzegorz Sobierajski to wychowawca młodzieży, trener, popularyzator sportu, założyciel i prezes stowarzyszenia Fight Club, którego zawodnicy sięgają po medale w sportach walki n arenach międzynarodowych. Jeszcze do niedawna, w pracy zawodowej Pan Grzegorz czuwał nad naszym bezpieczeństwem.

Złotą Odznakę przyznano Klubowi Honorowych Dawców Krwi im. Floriana Ogana w Knurowie – na wniosek z 2022 roku Prezydenta Miasta Adama Ramsa. Odznaczenie odebrał Prezes Klubu Pan Stanisław Bogumiła.

UZASADNIEIE: Honorowi Dawcy Krwi z Knurowa to już nie tylko organizacja pozarządowa, ale wręcz instytucja, która od kilku dekad czynnie dział na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Honorowi Dawcy angażują się w akcje charytatywne, działania pomocowe wspierających potrzebujących, a efekty ich aktywności dawno wykroczyły poza granicę miasta. Stąd tez wniosek Prezydenta Miasta Pana Adama Ramsa o przyznanie złotej odznaki.

Odznaczenia samorządowe wręczył osobom wyróżnionym Pan Jarosław Gonciarz Poseł na Sejm RP i Bartłomiej Kowalski Radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

Część oficjalną w Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach w profesjonalny sposób poprowadził  Pan Krzysztof Stryczek.

Ciekawym urozmaiceniem spotkania była tradycyjna część artystyczna.

W programie artystycznym tego wieczoru wystąpiły: Laura Rumpel, Martyna Wolsztyńska, Joanna Świdrak, Natalia Tomecka oraz Mari Boiarko. Wokalistki zaprezentowały słuchaczom swój wielki talent, wyśpiewały utwory na najwyższym poziomie artystycznym.

O sprawny przebieg koncertu zadbał niezawodny Pan Paweł Zięba –  dziennikarz radiowy konferansjer, DJ, animator, aktor. Pracuje głosem : przy produkcji reklam, prezentacji, filmów instruktażowych, przez 12 lat w roli prokuratora w serialu W11 (produkcja TVN).

Ta wyjątkowa uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: Posłanki i Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej: Pani Krystyna Szumilas, Pani Barbara Dziuk, Pan Jarosław Gonciarz; przedstawiciel Wojewody Śląskiego Dyrektor Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Pan Adam Ostalecki; Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Pan Marcin Chroszcz (do niedawna jeszcze Dyrektor knurowskiego Caritasu); Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Bartłomiej Kowalski; Starosta Gliwicki Pan Waldemar Dombek; Radni Rady Powiatu Gliwickiego; Prezydent Miasta Knurów Pan Adam Rams, Przewodniczący Rady Miasta Knurów Pan Tomasz Rzepa wraz z Radnymi Rady Miasta Knurów; Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego Pani Małgorzata Gutowska, a także laureaci tegorocznej nagrody „Lauru Knurowa” i stypendyści Nagrody Prezydenta Knurowa wraz z  rodzicami i nauczycielami prowadzącymi.

Ponadto w gronie gości znaleźli się delegacje miast partnerskich: Primatorka Miasta Svit na Słowacji Pani Dasza Wojsowiczowa; w składzie delegacji Miasta Svit pojawił się także Primator Pan Rudolf Abraham; Starostka Miasta Trzebowa w Czechach Pani Magdalena Peterkowa. Natomiast Burmistrz Miasta Kazincbarcika na Węgrzech przesłał życzenia i pozdrowienia dla mieszkańców Knurowa, który z uwagi na obowiązki służbowe nie mógł się w tym roku uczestniczyć osobiście w Święcie Knurowa.

Zaszczycili swoją obecnością: Dyrekcja Kopalni Knurów-Szczygłowice na czele z Dyrektorem Jarosławem Twardokęsem; przedstawiciele załogi kopalni i związki zawodowe; Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Gliwicach mł. Inspektor Dariusz Fuks; Dowódca JRG Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie kpt. Michał Rutecki; Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Knurowie ppłk. Mirosław Stefanów.

Na zakończenie imprezy zaproszono gości na przygotowany symboliczny poczęstunek.

Relacja: Agnieszka Łyko

foto: Agnieszka Łyko

foto: /arc/