Knurów: 79 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

0
78

Poprzez złożenie kwiatów przed znajdującym się w Krywałdzie postumencie Feliksa Michalskiego, Knurów oddał hołd i pamięć poległym w czasie II Wojny Światowej – BOHATEROM.

W kameralnych uroczystościach brał udział m.in.: Prezydent Miasta Knurów – Adam Rams wraz z rodziną, a wartę honorową pełnili knurowscy harcerze.

/arc/