Urząd Miasta Knurów przypomina, że dzisiaj 5 lipca upływa termin uiszczenia opłaty za II kwartał 2019 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ GOTÓWKĄ W KASIE URZĘDU MIASTA PRZY UL. DR. FLORIANA OGANA 5 (PARTER) PO UPRZEDNIM PRZYGOTOWANIU WPŁATY W POKOJU NR 025 (NISKI PARTER) LUB PRZELEWEM NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO.

Kasa Urzędu Miasta Knurów, czynna jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach otwarcia tj:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.45 – 15.30,
środa 7.45 – 17.30,
piątek 7.45 –13.30
Żeby jednak uniknąć kolejek i zaoszczędzić czas, zachęcamy do skorzystania z możliwości regulowania powyższych należności przelewem na indywidualny numer konta bankowego, który został przekazany w momencie składania deklaracji lub też wysłany pocztą. W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru konta należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z Referatem ds. Odpadów Komunalnych Wydziału GKRiOś w celu wygenerowania numeru konta.

Przypominamy, że wymagane terminy wpłat kwartalnych są następujące:

za miesiące: styczeń, luty i marzec do 5 kwietnia,
za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec do 5 lipca,
za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień do 5 października,
za miesiące: październik, listopad i grudzień do 27 grudnia.

Info: knurow.pl