Knurów: 40 lecie WOPR – Medal za zasługi dla WOPR

0
578

Knurów:

W trakcie wczorajszej uroczystości 40 lecia knurowskiego WOPR, nasza redakcja, decyzją Zarządu Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

otrzymała:

Medal za zasługi dla WOPR

Niniejszym chciałbym podziękować Wszystkim naszym współpracownikom, za wkład i zaangażowanie w rozwój i informacje zamieszczane na naszych łamach, również z dziedziny jaką jest ochrona i dbałość o życie.

Knurowskiemu WOPR’owi zaś, życzyć przynajmniej 100 lat, prężnego działania, nowych młodych członków i tylko prefekcyjnych ratowników.
Niezmiennego sposobu kształcenia młodych kadr ratowników, cierpliwości dla użytkowników wód 🙂 i bez interwencyjnych godzin w służbie społeczeństwu.

Jeszcze raz… 100 lat 🙂

w imieniu redakcji – Arkadiusz Łyko