Jak we wszystkich knurowskich szkołach także w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się wczoraj obchody 100 lecie Niepodległości.

Atmosfera w szkole była bardzo podniosła. Uczniowie odświętnie ubrani wzięli udział wraz ze swoimi nauczycielami w uroczystej Akademii, a punktualnie o godzinie 11.11 został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego, do którego przyłączyły się również przedszkolaki z naszego Zespołu.

info: Agnieszka Foik