1 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Knurów – Ratusz przy ul. Niepodległości

– zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
– omówienie projektu uchwały w sprawie statutu Miasta Knurów

Dzisiejsze posiedzenie transmitowane było na żywo na stronach internetowych urzędu.

Na spotkanie zaproszeni zostali oprócz radnych działających w Komisjach, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, MZGLiA, działkowców.

 Komisję wspólną poprowadził Marian Gruszka, wybrany spośród przewodniczących komisji.

    Jako pierwszy po obszernym wprowadzaniu przez Przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Rzepę, głos zabrał Prezydent Miasta Adam Rams, jako że sprawy śmieci zajmują duży obszar działania w zadaniach własnych gminy, koniecznym jest ocena sposobu odbioru śmieci. Ponieważ poprzednia uchwała została zawarta prawie 4 lata temu, zmieniające się przez ustawodawcę prawo, zmusza Gminy do kolejnych analiz. Gmina jako jedność z mieszkańcami i w ich imieniu,  musi wypracować system gospodarowania odpadami. Urzędnicy na tę okoliczność przygotowują dwa przetargi na:  obsługę PSZOKu / odbiór i zagospodarowanie odpadów.

   Warunkiem narzuconym przez ustawodawcę jest fakt, że system gospodarki odpadami musi się samofinansować. Koszty jego obsługi poniesie więc, każdy mieszkaniec naszego miasta.

Recykling w naszym mieście nie wygląda kolorowo,jest daleki od ideału, a bilans wygląda bardzo źle. W porównaniu tylko do sąsiednich miejscowości.

W innych gminach, które rozstrzygnęły postępowania przetargowe, wygląda to dosyć zróżnicowanie. We wszystkich jednak następuje wzrost opłat. Największe znaczenie na wysokość odpłatności ma zakres świadczonych usług, dlatego też koniecznym jest stworzenie najbardziej optymalnego systemu, który się sprawdzi a jednocześnie będzie najtańszy dla mieszkańców.

   Nowe odpłatności za gospodarowanie odpadami w gminach, które już nowy system zmuszone były uruchomić u siebie, waha się  w granicach:  za segregowane śmieci od 17 – 24 zł, za niesegregowane odpady 30-35 zł od mieszkańca na miesiąc.

 Jak będzie w naszym mieście??  Czas, analizy i stosowane decyzję pokażą. 

   Należy zaznaczyć, że obecna umowa z dzisiejszym odbiorcą odpadów – firmą KOMART Sp. z o.o., wygasa z końcem czerwca br.

 

 

Naciśnij poniższe zdjęcie – link do archiwum transmisji video