Wydział kryminalny III komisariatu prowadzi postępowanie w sprawie kilku kradzieży dokonanych przez tego samego sprawcę w placówce pocztowej w centrum Gliwic. Do zdarzeń dochodziło od 2 grudnia 2019 do 8 marca br. W toku dochodzenia uzyskano nagranie z monitoringu.

Śledczy zdecydował o publikacji wizerunku człowieka podejrzanego o dokonanie tego przestępstwa.Wpłynęły do nas informacje, które pozwoliły ustalić tożsamość sprawcy.

Dziękujemy zarówno dziennikarzom, jak i internautom udostępniającym nasz komunikat na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych. Po raz kolejny udowodniono, jak ważna jest współpraca służb z obywatelami. Wszystkie osoby informujące pozostaną anonimowe.

Info: KMP Gliwice