16 grudnia 2019 roku o godz. 11:00 w Katowicach przeprowadzony zostanie trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Syreny rozlegną się dla upamiętnienia ofiar pacyfikacji kopalni „Wujek”.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Syreny zostaną uruchomione na terenie Katowic przez Urząd Miasta Katowice.

***

Informacja na temat treningu syren alarmowych przekazywana jest na podstawie § 8 punkt 3 oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

Info: uw.gov.pl