Katowice: Pierwszy w Polsce uruchomiony został sklep socjalny…

0
441

Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy sklep socjalny, gdzie osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej będą mogły się zaopatrzyć w artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i chemii domowej sprzedawane w cenach poniżej ich wartości rynkowej.

Prowadzenie sklepu zostało powierzone jednej z katowickich organizacji pozarządowych – Fundacji Wolne miejsce , która znana jest mieszkańcom z wielu cennych inicjatyw – organizacji wigilii i śniadania wielkanocnego dla samotnych, a także koordynuje działania związane z dostarczaniem posiłków potrzebującym w trakcie pandemii.

Uprawnionymi do zakupów w sklepie socjalnym są katowiccy seniorzy oraz osoby i rodziny zamieszkałe w Katowicach, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Robić zakupy mogą mieszkańcy, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj.:
1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1 056 zł w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie.

Ponadto, w lokalu wydzielona została specjalna przestrzeń na klubo-kawiarnię, dedykowana szczególnie katowickim seniorom w wieku +, skupionych wokół organizacji senioralnych działających aktywnie i regularnie na terenie miasta Katowice (np. w Klubach Seniora, fundacjach, stowarzyszeniach, Uniwersytecie III Wieku)

Sklep socjalny „Spichlerz” znajduje się w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 82. Będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00 w tym obowiązują godziny dla seniorów 10:00-12:00.

Info: fb Marcin Krupa