Kampania informacyjna dla Rodziców dzieci 6-letnich w Knurowie

0
1175

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 29 grudnia 2015 r. dzieci urodzone w 2010 r. od 1 września 2016 r. mają wybór: mogą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych, czyli do tzw. „zerówek” lub do klas I, jeśli Rodzice wyrażą taką chęć. W Knurowie od wielu lat tzw. „zerówki” funkcjonują w szkołach podstawowych.

W kwietniu 2013 r. Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XXXII/481/2013, w której ustaliła sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z tą Uchwałą dzieci 6-letnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Tak naprawdę to od ponad 10 lat „zerówki” funkcjonują w szkołach podstawowych. Od 6 lat dzieci 6-letnie są w klasach I. Szkoły zainwestowały ogromne środki finansowe w rozwój bazy dydaktycznej i dokształcanie kadry nauczycielskiej, dlatego chcemy zapewnić Rodziców o dobrym przygotowaniu placówek na przyjęcie ich dzieci.

Oczekujemy od Rodziców dzieci 6-letnich podjęcia przemyślanej decyzji o wyborze drogi edukacyjnej dla swojego dziecka. Gmina musi przygotować się na różne warianty z tym związane:

  • mogą powstać tylko 2 klasy I dla dzieci odroczonych w mieście, a wtedy należy uwzględnić dowożenie dzieci poza swój rejon zamieszkania; brak klas I w niektórych szkołach podstawowych oznaczałby puste sale,
  • mogą powstać klasy I w każdej szkole podstawowej, co oznacza dostęp dla dzieci rejonowych do najbliższej placówki i więcej miejsc w oddziałach przedszkolnych dla dzieci 5-letnich; przypomnijmy, że dzieci z rocznika 2010 od września przygotowują się do pójścia do klasy I realizując program tzw. „zerówki”,
  • Rodzice mogą pozostawić swoje dzieci w klasie I, co zapełniłoby miejsca w nowotworzonych zespołach klasowych, ale naraziłoby dzieci na pierwsze porażki edukacyjne.

Możliwości i obaw jest więcej, dlatego zależy nam na tym, aby Rodzice wszystkie informacje otrzymali bezpośrednio od dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, którzy mają największą wiedzę nt. wdrażanych zmian i dojrzałości edukacyjnej poszczególnych dzieci. Zebrania w placówkach przedszkolnych zostały zaplanowane na koniec stycznia, natomiast od początku lutego zachęcamy do odwiedzenia szkół podstawowych, porozmawiania z dyrektorami i nauczycielami uczącymi klasy 6-latków. MZJOś wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli opracował broszurę informacyjną, która może być pomocna w dokonaniu najbardziej trafnego wyboru przez Rodziców. Powstaje filmik pokazujący przygotowanie szkół do opieki nad dziećmi 6-letnimi. Rodzice wraz z dziećmi są zapraszani na dni otwarte do szkół podstawowych, aby mogli zapoznać się z placówkami i podjąć decyzję najlepszą dla swojego dziecka. Więcej informacji o szkołach podstawowych, w tym harmonogram dni otwartych, znajduje się na stronie www.knurow.edu.pl w zakładce 6latkiwszkole.knurow.edu.pl.

Dodatkowy rocznik, który zamiast obligatoryjnie iść do klasy I podlega opiece przedszkolnej, powoduje duży niepokój wśród Rodziców 3-latków. Nie ma możliwości w tak krótkim czasie zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach, co jest bolączką wszystkich Gmin. W Knurowie nabór do przedszkoli dla najmłodszych dzieci będzie możliwy dzięki przejściu dzieci 6-letnich do szkół podstawowych – do „zerówek” lub do klas I.

 

 

szkoly_plakat