Znamy oficjalne wyniki wyborów na stanowisko zastępcy prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej do spraw Pracy i Polityki Społecznej. W nowej kadencji funkcję tę będzie sprawował dotychczasowy wiceprezes – pan Artur Wojtków.

 

Centralna Komisja Wyborcza JSW SA przedstawiła protokół z wyborów Członka Zarządu Spółki X kadencji przeprowadzonych 14 marca br. Wybory zostały uznane za ważne, wzięło w nich udział 13213 osób spośród 21732 uprawionych do głosowania. To oznacza, że frekwencja wyniosła 60,8 proc. Komisja poinformowała, że oddano 574 głosy nieważne. Na pana Artura Wojtków zagłosowało 8083 pracowników, zdobył tym samym 64 proc. głosów, zwyciężając z panem Markiem Sękowskim, na którego oddało głos 4556 osób (36 proc. głosujących).

Nowy zastępca prezesa zarządu JSW jest z wykształcenia prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie „Społecznego dialogu pracy” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz „Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.  Z Jastrzębską Spółką Węglową SA związany niemal od początku jej istnienia, bo od 1995 roku. Od maja 1995 r. do sierpnia 1999 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego, a następnie w latach 1999 – 2009 Dyrektora ds. Pracy KWK „Borynia”.

foto: Dawid Lach

info: jsw.pl