JSW: Porozumienie płacowe osiągnięte

0
314

JSW: Porozumienie płacowe osiągnięte

Tego można było się spodziewać. Trwający od pewnego już czasu spór zbiorowy na tle płacowym w Jastrzębskiej Spółce Węglowej został zażegnany. W środę, 8 lutego zawarto porozumienie w sprawie wzrostu funduszu płac w 2023 roku pomiędzy zarządem spółki a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Wynagrodzenia górników wzrosną o 15,4 procent, a podwyżka będzie w tym roku kosztować Jastrzębską Spółkę Węglową około 580 mln złotych.

Związkowcy początkowo domagali się 25 procentowej podwyżki, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia zapowiadali wielką manifestację w Warszawie. Swoje racje argumentowali narastającą inflacją, która spowodowała spadek realnego wynagrodzenia górników. Ponadto związki zawodowe zwracały uwagę na ogromne zyski z zeszłego roku oraz na przewidywane wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej w najbliższych miesiącach.

Zarząd spółki zaproponował na wstępie nagrodę pieniężną, która miała zostać wypłacona w sierpniu. Później władze firmy zmieniły zdanie i wystąpiły z propozycją podwyżki 12 procentowej. Ostatecznie w środę obie strony sporu zgodziły się na podwyższenie płac o 15,4%

W zeszłym roku wynagrodzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wzrosły o 10 procent. W lipcu 2022 roku pracownikom wypłacono także jednorazową nagrodę w wysokości od 13 do 19 tysięcy złotych brutto, co kosztowało spółkę około 480 mln złotych.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym w Polsce producentem węgla koksowego typu 35 wysokiej jakości i największą komercyjną grupą koksowni w Unii Europejskiej. Do JSW przynależy Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”.

Źródło: JSW Związki