Joanna Zajdowicz – kandydatka do Rady Miasta Knurów

0
1911
Kandydatka do Rady Miasta Knurów
 

Nazywam się Joanna Zajdowicz. Jestem rodowitą knurowianką, mieszkająca od urodzenia w naszym mieście.

Mam 38 lat. Posiadam wykształcenie wyższe techniczne w zakresie:

 • inżynierii i ochrony środowiska w specjalności: inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy – inżyniera i zarządzanie bezpieczeństwem oraz ocena i redukacja ryzyka zawodowego.

Od czasu ukończenia studiów pracowałam w jednostkach Samorządu Wojewódzkiego, jak i firmach prywatnych w komórkach związanych z inżynierią i ochroną środowiska, a także rolnictwem.

Od jedenastu lat pracuję w Przedsiębiorstwie Badań i Ekspertyz Środowiska Sepo Sp. z.o.o. w Knurowie, aktualnie piastując stanowisko Kierownika Działu Projektowo-Dokumentacyjnego. Zajmuje się koordynacją i uzyskiwaniem:

– decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć infrastrukturalnych i liniowych, w tym: mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

a także wszelkich wymaganych zezwoleń / pozwoleń w zakresie ochrony środowiska, niezbędnych do funkcjonowania większości zakładów przemysłowych i firm, w tym:

– pozwoleń sektorowych – m. in. na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza; na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie odpadów; wodnoprawnych,

– zgłoszeń instalacji,

– pozwoleń zintegrowanych

i świadczeniem outsourcingu środowiskowego – w tym sprawozdawczości środowiskowej dla różnych branży przemysłu z terenu całej Polski.

 

Jestem pełnomocnikiem w:
   – prowadzonych postępowaniach przy uzyskiwaniu zgód na realizację inwestycji i        pozwoleń na eksploatację zakładu z zakresu ochrony środowiska,
   – pełnomocnikiem systemu zarządzania środowiskiem,
   – audytorem wewnętrznym systemu zarządzania środowiskiem.
  
Posiadam bogate doświadczenie z kontaktach z organami samorządu szczebli, prowadząc liczne postępowania administracyjne m. in. w starostach, urzędach miast, Reginalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, Urzędach Marszałkowskich.

Uczestniczę również w postępowaniach dot. pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej, czy krajowych.

Interesuję się również ochroną danych osobowych.

Prywatnie, jestem mamą 8-letniej Wiktorii, uczennicy 2 klasy szkoły podstawowej. Uwielbiamy podróże, wypoczynek na łonie natury i zwierzęta.

Myślę globalnie, działam lokalnie.

 
Program wyborczy:
 

Jako osoba odpolityczniona, niezależna, rodzic, a także wieloletni pracownik w branży inżynierii i ochrony środowiska pragnę Państwu zaprezentować autorski program wyborczy, skoncentrowany na:

 • infrastrukturalnym rozwoju naszego miasta,
 • z poszanowaniem wartości środowiska naturalnego,
 • ukierunkowany na rozwój naszego przyszłego pokolenia.

Biorąc pod uwagę moje doświadczenie – zarówno zawodowe, jak i prywatne pragnę aktywnie uczestniczyć w rozwoju naszego Miasta biorąc udział w komisjach:

 • Komisja Gospodarki , Ochrony Środowiska i Finansów
 • Komisja Oświaty i Kultury
 • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych
  oferując Państwu i Miastu:
  – rozwój naszego Miasta poprzez pozyskiwanie funduszy ze środków UE i krajowych,
  – doradztwo i ocenę przy planowanych i prowadzonych inwestyjach w naszym mieście pod względem ochrony środowiska, zabezpieczenia najceniejszej wartości: zdrowia i życia ludzi,
  – rozwój naszych dzieci,
  – pomoc rodzinom mniej zamożnym.
 
Infrastruktura
 
 • Remonty dróg w oparciu o nowy plan drogowy.
 • Przygotowywanie terenów inwestycyjnych dla zewnętrznych inwestorów, umożliwiając rozwój małej i średniej przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy.
 • Budowa zacienionych stref rekreacji i wypoczynku oraz rozbudowa urządzeń sprzyjających aktywnej rekreacji.
Ochrona środowiska
 
 • Segregacja odpadów oraz promowanie działań ukierunkowanych na odzysk i wtórne zagospodarowanie surowców.
 • Podniesienie estetyki, czystości miasta i zagospodarowanie nieużytków. Tworzenie nowych zadrzewień, nasadzenia kwiatów.
 • Promowanie alternatywnych źródeł energii.
Oświata
 
 • Modernizacja i rozwój bazy edukacyjnej.
 • Maksymalne wykorzystanie obiektów szkolnych na kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, sportowe, w tym korekcyjne dla uczniów z wadami postawy od klas “0”.
 • Zielone szkoły.
 • Działania wspierające powstawanie nowych miejsc w przedszkolach i żłobkach
Polityka społeczna
 
 • Wspiercie rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących dzieci poprzez ściślejszą współpracę z instytucjami wspierającymi rodziny.
 • Zapewnienie świetlic szkolnych w godzinach od 6 do 17.

Jako osoba uczciwa, solidna, rzetelna, ambitna i pracowita obiecuję Państwu nie tylko zaangażowanie, ale i wymierne efekty działania, jako specjalista w branży.

 

Joanna ZAJDOWICZ –  okręg 1  — POZYCJA NR 6
 
 
Granice okręgu wyborczego
 

Ulice: Lotników, Marynarzy, Piłsudczyków, 26 Stycznia, Wincentego Witosa, Aleja Lipowa, Dywizjonu 303, Władysława Sikorskiego, Jerzego Ziętka, Saperów, Legionów, Ułanów, Szarych Szeregów, Szpitalna od nr 24 do 32, Szpitalna 29, Armii Krajowej, Jedności Narodowej, Kapelanów Wojskowych, Wiosenna, Letnia, Deszczowa, Jesienna, Zimowa, Przedwiośnia

materiał sfinansowano ze środków KWW Porozumienie Wyborców Powiatu Gliwickiego