Jarosław Dyło z Komisariatu Policji w Knurowie awansował na stanowisko komendanta w Gliwicach

0
2742

Przekazanie kierownictwa w III komisariacie

Od wczoraj stanowisko komendanta III Komisariatu Policji w Gliwicach piastuje podinsp. Jarosław Dyło, wcześniej zastępca komendanta jednostki w Knurowie. Mł. insp. Jarosław Milczyński, dotychczasowy szef „trójki”, przeszedł na emeryturę. W mundurze, najpierw wojskowym, potem policyjnym, przepracował aż 33 lata.

Przechodzący do cywila mł. insp. Jarosław Milczyński to policjant lubiany i cieszący się dużym autorytetem, jeden z najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy gliwickiego garnizonu, co podczas przemowy zaznaczył nadkom. Marek Bajcer, komendant miejski policji w Gliwicach.
Złożono gratulacje nowemu komendantowi, zaś odchodzącemu dziękowano, podkreślając znakomity styl zarządzania komisariatami, w których pracował.
Emerytowany komendant nie żegna się z życiem zawodowym, nadal będzie pracował, już na własny rachunek.
Przejmujący jednostkę podinsp. Jarosław Dyło do służby wstąpił w 1991 roku. Od początku związany jest z gliwickim garnizonem, w którym zaczynał jako policjant pogotowia patrolowego. W 1998 rozpoczął pracę śledczego w pionie kryminalnym tutejszej jednostki, a w roku 2000 przeszedł do wydziału PG, by w 2006 objąć stanowisko zastępcy naczelnika. W styczniu 2016 r. przejął nadzór nad pionem kryminalnym knurowskiego komisariatu jako zastępca komendanta.

 

info: KMP Gliwice