Jak zachować się w przypadku kolizji bądź awarii pojazdu

0
566

Okres zimowy to czas zwiększonej liczby „drobnych” kolizji drogowych, a także awarii pojazdów na drodze. Przypominamy więc obowiązujące przepisy regulujące obowiązki, jakie ciążą w tych przypadkach na kierujących. Zamieszczony materiał filmowy i zdjęciowy obrazują, z jak wielkim nieszczęściem i niebezpieczeństwem możemy się spotkać w takich sytuacjach.

Zima, to czas zwiększonej liczby zdarzeń drogowych, gdzie pojazdy w nich uczestniczące ulegają niewielkim uszkodzeniom tzw. „drobnym stłuczkom”. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokładnie z treścią art. 44 kodeksu drogowego kierujący pojazdem w razie uczestnictwa w zdarzeniu drogowym jest obowiązany m.in do:

  • zatrzymania pojazdu, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • przedsięwzięcia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku
  • niezwłocznego usunięcia pojazdu z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego

Przywołane przepisy w sposób jednoznaczny wskazują obowiązki ciążące na kierującym. Podstawowym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia. Rozumieć przez to należy (w miarę możliwości, na jakie pozwolą uszkodzenia pojazdów uczestniczących w zdarzeniu): włączenie świateł awaryjnych, umieszczenie w sposób widoczny trójkąta ostrzegawczego (na autostradach i drogach ekspresowych wymagana odległość od miejsca zdarzenia, to 100 metrów), a także założenie kamizelek odblaskowych przez osoby znajdujące się poza pojazdami.

Obowiązek, o którym najczęściej zapominają uczestnicy zdarzeń drogowych, to konieczność niezwłocznego usunięcia pojazdów z miejsca wypadku (zazwyczaj z jezdni) tak by nie powodowały one zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego. Takie zachowanie zapewne wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia. Jeśli zdarzenie ma miejsce na drodze o dużym natężeniu ruchu, przede wszystkim pozwoli na jego udrożnienie, co w efekcie wykluczy powstawanie zatoru drogowego tzw. „korka”. Pamiętajmy, że postawa niezgodna z przywołaną normą prawną jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny.

Radzimy by – jeśli istnieje możliwość bezpiecznego sfotografowania obrazującego umiejscowienie pojazdów bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu – tego dokonać.

Okres zimowy wiąże się także z większą awaryjnością samochodów. Należy więc pamiętać o prawidłowym oznakowaniu pojazdu z powodu uszkodzenia. W każdym przypadku na autostradach i ekspresowych (poprzez włączenie świateł awaryjnych i umieszczenie trójkąta ostrzegawczego w odległości 100 metrów za pojazdem) natomiast na pozostałych drogach twardych:

  • poza obszarem zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości (przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych);
  • na obszarze zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione (przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m);

Jak niebezpiecznym może być nieusunięcie pojazdów uczestniczących w zdarzeniu drogowym przedstawia poniższy film.

Zdjęcia obrazują wypadek drogowy z autostrady A1 gdzie kierowca pojazdu ciężarowego najechał na stojący na pasie awaryjnym samochód osobowy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń przyczyną postoju osobówki był brak paliwa. Znajdujący się w tym pojeździe w chwili zdarzenia mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

 

info: KMP Wodzisław

35-317336 35-317338 35-317337