W związku z zapytaniami dotyczącymi procedury zgłaszania szkody związanej z wystąpieniem wstrząsu 8.11.2018 r., JSW SA informuje, że warunkiem koniecznym do rozpoczęcie procedury jest złożenie pisemnego wniosku o szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego.

Wnioski są udostępnione na stronie https://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/szkody-gornicze/ – wniosek o szkody w budynkach i budowlach. Na stronie internetowej udostępniona jest także procedura związana z trybem uznania szkody górniczej.

Info: czerwionka-leszczyny.pl