I WOJEWÓDZKA KONFERENCJA KLAS MUNDUROWYCH W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W LĘDZINACH

0
654

I WOJEWÓDZKA KONFERENCJA KLAS MUNDUROWYCH W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W LĘDZINACH – wśród uczestników przedstawiciele ZSZ nr 2 w Knurowie.

10 marca 2017 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach miało miejsce niezwykłe spotkanie poświęcone kształceniu młodzieży w klasach mundurowych szkół z terenu województwa śląskiego.

Konferencję honorowym patronatem objęła Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Uczestniczyli w niej Dyrektorzy szkół prowadzących klasy mundurowe, nauczyciele koordynatorzy oraz przedstawiciele uczniów w liczbie 130 osób.