Informujemy mieszkańców, że ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w czasie obrad 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24) od północy z dnia 25 na 26 listopada w woj. śląskim oraz m. Kraków obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego ALFA.

Wszystkie niepokojące sygnały należy zgłaszać policji za pośrednictwem nr 112 lub 997.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Pierwszy stopień alarmowy ALFA będzie obowiązywał przez okres trwania COP 24 – od 26 listopada do 15 grudnia.

Info: ornontowice.pl