KnurówNewsy

I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Knurów

Dzisiaj odbyła się I Sesja nowej Młodzieżowej Rady Miasta Knurów.

Rada zamierza  działać w imieniu młodzieży która się uczy, ma swoje problemy i oczekiwania.
Na początku października poznaliśmy wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.
Wybory zostały zorganizowane w 8 okręgach wyborczych w Knurowie objęły 4 gimnazja knurowskie, I LO im.Paderewskiego, Technikum nr 1, ZSZ nr 2 i Urząd Miasta.
Zostało wybranych 15 radnych :

1. Patryk Szołtysek
2. Filip Marek
3. Agnieszka Suszka
4. Daria Grudziądz
5. Dominika Żmuda
6. Dawid Puchalski
7. Kacper Kubik
8. Paulina Żyrkowska
9. Kinga Włodarczyk
10. Szymon Owczarz
11. Jakub Gruca
12. Mateusz Bielecki
13. Przemysław Grochal
14. Jacek Grabowski
15. Patryk Karliński

Ze strony Rady Miasta Knurów na poprzedniej sesji do kontaktu z Młodzieżową Radą Miasta zostali wybrani Tomasz Rzepa Przewodniczący Rady Miasta i radny Paweł Szkatuła.
Na dzisiejszej sesji obecny był również prezydent Adam Rams z sekretarzem Piotrem Dudło, byli dyrektorzy szkół i mieszkańcy.
Obrady rozpoczął Tomasz Rzepa Przewodniczący Rady Miasta.

Program I Sesji:
1. Otwarcie sesji MRM przez przewodniczącego Rady Miasta.
2. Przemówienia gości.
3. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
4. Ślubowanie radnych.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wybór Prezydium:
a) przewodniczącego,
b) zastępców,
c) skarbnika,
d) sekretarza.
8. Zakończenie obrad.

Na dzisiejszej sesji było quorum pomimo, że nie wszyscy na nią dotarli. Obecnych było 12 radnych.
Na początku wybrano członków Komisji Skrutacyjnej Patryka Szołtyska, Agnieszkę Suszkę oraz Dominikę Żmudę oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków do której wybrano Kacpra Kubika i Darię Grudziądz..
Na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta w tajnym głosowaniu wybrano Dawida Puchalskiego.
Drugim kontrkandydatem był Przemysław Grochal.
Po odczytaniu wyniku wyborów dalsze obrady prowadził już Dawid Puchalski.
Na dzisiejszej sesji wybrano również dwóch wiceprzewodniczących, na których wybrano: Jacka Grabowskiego i Paulinę Żyrkowską, sekretarzem została Kinga Włodarczyk a skarbnikiem Kacper Kubik.
Były więc to pierwsze uchwały podjęte przez Młodzieżową Radę Miasta.
Na sesji był obecny i głos zabrał wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice zachęcając do współpracy.

Na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta w Knurowie został wybrany Dawid Puchalski uczeń Miejskiego Gimnazjum nr 3. Dawid wraz Dominiką Żmudą uczestniczyli już w obradach XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Tą pasję angażowania się w działalność społeczną przenieśli do Knurowa.
Co będzie tematem obrad kolejnej sesji? Struktury do działalności już powstały, pozostaje więc życzyć MRM w Knurowie ciekawych pomysłów które będą miały siłę aby je zaplanować do kolejnego budżetu albo nawet wdrożyć je nieco wcześniej.

12304290_991000270953191_3874613923851461760_o 12038848_991010767618808_6106174231933870758_o 12265853_991010227618862_1685610156137473253_o 12307976_991010124285539_910866246358269961_o 12247792_991009797618905_4718905571284788700_o 12273610_991009780952240_1062077118410477445_o