Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. dr. Floriana Ogana w Knurowie nieprzerwanie od 28 lat uświadamia jak piękne, a przede wszystkim bardzo potrzebne jest oddawanie krwi.
Krew jest lekarstwem, które ratuje życie w wielu sytuacjach – jest potrzebna ofiarom wypadków, osobom cierpiącym na różne choroby, w czasie operacji, czasami po porodach… Wiele jest sytuacji, kiedy jest potrzebna nagle i pilnie – a nie da się jej zastąpić niczym innym. Stąd tak ważne jest to, by honorowych krwiodawców było jak najwięcej. Wiedzą o tym m.in. w Knurowie, gdzie już od 28 lat działa klub honorowych dawców krwi, a idea krwiodawstwa została zapoczątkowana tam już prawie 60 lat temu.
– W naszym mieście krwiodawstwo ma swój początek w latach 60. XX wieku – wspomina prezes Zarządu Klubu HDK-PCK im. dr. Floriana Ogana w Knurowie Stanisław Bogumił. – Najpierw działał tu punkt przy szpitalu założony przez śp. dr. Czesława Kuczę. W latach 1974-1987 mieliśmy przy kopalni klub im. Matki Polki, zaś od 19 września 1990 r. działa Klub HDK-PCK im. dr. Floriana Ogana.

Knurowski klub liczy 19 członków, swoją siedzibę ma przy Polskim Czerwonym Krzyżu, a jego drzwi są otwarte dla każdego krwiodawcy – bez względu na miejsce zamieszkania. Klub aktywnie włącza się w liczne akcje i wydarzenia promujące oddawanie krwi, jak i integrujące honorowych krwiodawców, ale też je organizuje m.in. zawody w grę w warcaby, zawody wędkarskie, tenisa stołowego. W swoich szeregach ma członków, którzy oddali już kilkaset litrów krwi, sam pan Stanisław oddał już ponad 43 litry.

– Swoją działalnością i aktywnością chcemy pokazywać społeczeństwu i uświadamiać ludziom, jak ważne jest oddawanie krwi – podkreśla Stanisław Bogumił. – Nigdy nie wiemy, czy nie znajdziemy się w sytuacji, kiedy będziemy jej potrzebować. A pamiętać musimy, że zdarzają się też rzadkie grupy i wtedy liczy się każda kropla.

Dawcą krwi może zostać osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży co najmniej 50 kg. Każdy, kto zgłasza się do stacji z zamiarem oddania krwi, wypełnia szczegółową ankietę. Są w niej zawarte pytania m.in. o przebyte choroby, aktualny stan zdrowia, pobyt za granicą. Po wypełnieniu ankiety lekarz bada potencjalnego krwiodawcę i decyduje, czy może on oddać krew.

A nie każdy z nas może – wykluczają to niektóre choroby, czasami z kolei trzeba odczekać pewien czas, by móc ją oddać – np. po wykonaniu tatuażu nie można oddać krwi przez 6 miesięcy. Lista przeciwwskazań znajduje się m.in. na stronie:  https://krwiodawcy.org/dyskwalifikacje.

Honorowym krwiodawcą zostaje każda osoba, która chociaż raz oddała krew. Ci, którzy oddali jej najwięcej, mogą uzyskać Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Tytuł ten III stopnia otrzymują panie, które oddały 5 litrów krwi, II stopnia – 10 litrów, I – 15 litrów, zaś panowie adekwatnie III stopnia – 6 litrów, II stopnia – 12 litrów, I stopnia – 18 litrów. Honorowy krwiodawca, który oddał co najmniej 20 litrów, może otrzymać Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jednak dla osób oddających krew najważniejsze jest to, że mogą komuś pomóc.

W Knurowie punkt poboru znajduje się w Przychodni Unii Brackiej. Krew można oddawać w poniedziałki i piątki w godz. 8.00-11.00. Z kolei w każdą pracującą pierwszą środę miesiąca w siedzibie PCK przy ul. Wilsona 10 dyżuruje Zarząd HDK, który udzieli wszelkich informacji osobom zainteresowanym ideą krwiodawstwa. Zaprasza do współpracy także sponsorów, bowiem Klub HDK na swoją działalność musi pozyskiwać środki z zewnątrz.

– W przyszłym roku planujemy wziąć udział w akcjach poboru krwi tj. ogólnopolska akcja „Krew dla Polski” oraz zorganizować dwie akcje – jedną w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, drugą – w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Zaplanowane są też trzy akcje pod kościołem Matki Bożej Częstochowskiej oraz jedna pod kościołem Cyryla i Metodego. Weźmiemy także po raz kolejny udział w Ogólnopolskim Rajdzie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Czerwona Róża” – mówi prezes Bogumił. – Co roku w dniach 22-26 listopada Honorowi Krwiodawcy obchodzą swoje święto. Dnia 25 listopada o godz. 9.00 odbędzie się msza św. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie w intencji krwiodawców i ich rodzin – informuje i dodaje: – Dziękuję wszystkim krwiodawcom za ich postawę i pomaganie innym, dzielenie się tym bezcennym darem, jakim jest krew oraz życzę Wam z okazji Waszego święta wszelkiej pomyślności.

Info: starostwo.gliwice.pl