I w Knurowie JAM SESSION, czyli wspólne muzykowanie