GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ przypomina o
możliwości skorzystania z wieloletniego rządowego programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gminy w udzieleniu pomocy w formie:
• posiłku,
• świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności),
• świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

Pomoc taka ma trafić do dzieci i młodzieży (GOPS opłaca posiłki w szkole lub przedszkolu) oraz osób dorosłych

Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego :
• dla osoby w rodzinie – 792,00 zł. ( np. w rodzinie 4 osobowej dochód nie może przekroczyć – 4 osoby x 792,00 = 3.168,00 zł netto miesięcznie
• dla osoby samotnej 1051,50 zł. netto miesięcznie

ZAPRASZAM DO SKŁADANIA WNIOSKÓW więcej informacji pod numerem telefonu 794-403-158 lub 32/235 45 03

W przypadku posiadania informacji o osobach mogących skorzystać z programu, w szczególności starszych, schorowanych i niepełnosprawnych prosimy o kontakt.

Info: GOPS Ornontowice