GOPS Ornontowice: Akcja „COŚ MIŁEGO DLA CHOREGO”…

0
136

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach we współpracy ze Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą i Terapeutyczną w Ornontowicach zrealizował akcję „COŚ MIŁEGO DLA CHOREGO” z okazji XXIX Światowego Dnia Chorego.

Pracownicy Ośrodka w dniu 11.02.2021 r. rozwieźli wykonane przez dzieci kartki z życzeniami powrotu do zdrowia.

Dziękujemy dzieciom za włożoną pracę i wykonanie kartek, które wywołały wiele uśmiechu, a nawet łez wzruszenia u osób chorych i ich rodzin.

info oraz foto: GOPS Ornontowice