Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach ponownie zainicjował konkurs, który miał na celu rozbudzenie aktywności twórczej i wrażliwości na piękno. Jesienny konkurs fotograficzny „Jesień w kadrze” spotkał się z dużym zainteresowaniem. Do udziału zgłosiło się 16 osób. Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie regulaminu konkursowego, komisja poddała ocenie artystycznej 15 zgłoszeń (po 3 zdjęcia). Spośród autorów członkowie wyłonili zwycięzców.  

Grupa młodsza – dzieci (10-18 lat)

Miejsce I Wojciech Dukata

Miejsce II Karolina Nowak

Miejsce III Liwia Kłonica

Dorośli

Miejsce I Grażyna Kus

Miejsce II Aneta Palusińska

Miejsce III Marta Wojewoda

Jesień w kadrze została uchwycona na bardzo wiele sposobów. Jury doceniło kreatywność i zaangażowanie oraz umiejętności fotograficzne autorów. Wybór nie był łatwy. Analizie zostało poddanych aż 45 ujęć. Jesień okazała się być bardzo wdzięcznym tematem dającym wiele możliwości interpretacji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

Publikujemy zdjęcia laureatów.

Info: GOK Gierałtowice