18 marca 2019 r.
Biblioteczna Akademia Malucha dla przedszkolaków Przedszkola im. Aniołów Stróżów – temat: Podzielę się z Tobą!
Pogadanka na temat dzielenia się z potrzebującymi, czytanie bajek: „Błysk: najpiękniejsza rybka w oceanie”, „Miś Tuliś idzie do przedszkola” 
https://www.bibliotekaornontowice.pl/gbp/?q=node/678

Info: Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach