Gmina Rudziniec : Gminny Dzień Strażaka w Pławniowicach.

0
206

Wczoraj w Pławniowicach odbył się Gminny Dzień Strażaka połączony z obchodami 140-lecia jednostki OSP KSRG Pławniowice 👨🏻‍🚒🚒

Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej w intencji strażaków, odprawionej w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP 💒 Mszy przewodniczyli proboszcz ks. Krystian Worbs oraz O. Ireneusz Sajewicz.

Dalsza część świętowania miała miejsce przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławniowicach. Najpierw prezes gminny i powiatowy ZOSP RP, druh Andrzej Frejno, w towarzystwie Prezesa OSP Pławniowice, wręczyli medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz nagrody za Turniej Wiedzy Pożarniczej 🏅🏆 Następnie przyszedł czas na podziękowania – Wójt Gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Rudziniec Andrzej Szołtysik wręczyli je wszystkim 🔟 jednostkom OSP gminy Rudziniec oraz osobom, które w naszej gminie przyczyniają się do rozwoju tychże jednostek 📜

Jednostka OSP Pławniowice, z okazji swojego jubileuszu, także uhonorowała wszystkich zaangażowanych i wspierających ich działania, wręczając uroczyste podziękowania.

W trakcie części oficjalnej nie mogło się obyć bez przemówień. Głos zabrał m.in. Wójt Gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut, który przybliżył uczestnikom wydarzenia dane dotyczące naszych jednostek OSP – liczby strażaków, liczby członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, posiadanego wyposażenia czy ostatnich inwestycji związanych z naszymi strażami 🎙️ W tak ważnym dniu Wójt podziękował strażakom za ich ciężką pracę i poświęcenie oraz złożył najserdeczniejsze życzenia 😊 Słowa uznania skierował także do jednostki OSP Pławniowice, która od 140 lat niesie pomoc ludziom 👏👏

Po zakończeniu części oficjalnej przygotowany został poczęstunek, a także możliwe było zwiedzenie historycznej wystawy, ukazującej zasoby i osiągnięcia OSP Pławniowice.

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu gminy Rudziniec 💶