Zapraszamy mieszkańców Gminy Pilchowice do uczestniczenia w zebraniach wiejskich.

Tematem przewodnim będzie fundusz sołecki na 2019 rok.

 

info: pilchowice.pl