Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

 

że w dniu 8 stycznia 2019r. o godz. 17:oo

w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 41

odbędzie się   ZEBRANIE WIEJSKIE  Sołectwa Gierałtowice

 

w dniu 14 stycznia 2019r. o godz. 17:oo

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach ul. Zwycięstwa 44

odbędzie się  ZEBRANIE WIEJSKIE  Sołectwa Paniówki 

 

w dniu 16 stycznia 2019r. o godz. 17:oo

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach ul. K. Miarki 4

odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE Sołectwa Przyszowice

 

w dniu 22 stycznia 2019r. o godz. 17:oo

w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudowie

ul. Szkolna 54 a

odbędzie się  ZEBRANIE WIEJSKIE Sołectwa Chudów

 

na których dokonany będzie wybór:

SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ

Zaprasza się wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.

Wójt Gminy

Leszek Żogała