mina Gierałtowice otrzymała dofinansowanie w kwocie  2 838 235,00 zł na realizację projektu o nazwie „Słoneczna gmina – montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtowice”

Projekt dotyczy montażu  instalacji fotowoltaicznych na 153 budynkach mieszkalnych wytypowanych do dofinansowania  na podstawie ankiet złożonych w 2016 roku.

W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Gminy będą kontaktować się z właścicielami budynków zakwalifikowanych do projektu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych  nr tel. 32 30 11 342.

Info: gieraltowice.pl