Gliwice: Przez najbliższe 10 dni – sprzątają miasto.

0
341

Gliwice:

Przez najbliższe 10 dni – sprzątają miasto.

W każdej dzielnicy Gliwic, w większym wymiarze niż zwykle, na ulicach administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich, pojawiają się zamiatarki. Prowadzone jest także ręczno – mechaniczne, zamiatanie chodników.

Tym samym rozpoczęło się porządkowanie miasta przed zimą. Kontrole jakości prowadzonych prac, prowadzić będą pracownicy Zarządu Dróg Miejskich.

Sprzątanie dotyczy tylko i wyłącznie miejsc w ciągach dróg publicznych. Tereny należące do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot pozostają w gestii ich administratorów.

Wszelkie sugestie dotyczące sprzątania, można zgłaszać do Zarządu Dróg Miejskich pod numerami telefonów: 32 300-86-01 lub 32 300-86-02.

info: zdm gliwice