Gliwice: Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

0
163
fot. M. Baranowski / UM Gliwice

Wkrótce zostanie wyłożony do wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu dawnego Zameczku Leśnego. Rozpoczęły się także prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składowiska odpadów.

Od 5 do 26 sierpnia zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego (skrócona nazwa: Zameczek Leśny) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Rozpoczęto także prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów (skrócona nazwa: Składowisko odpadów). Wnioski do procedury planistycznej można składać do 19 sierpnia.

info: gliwice.eu