– dotyczy linii nr A4, A4N, 6, 8, 32, 32N, 33, 41, 57, 58, 59, 60, 60N, 71, 80, 93, 112, 126, 156, 178, 186, 187, 194, 194N, 197, 202, 224, 232, 259, 280, 288, 617, 624, 648, 650, 669, 676, 677, 692, 692N, 699, 702, 710, 840, 840N, 850, 870, 932, 924, E-2

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, iż od  1 lipca 2019 r. (poniedziałek) zmianie ulegają rozkłady jazdy linii kursujących na terenie Gliwic. Są one związane z przeprowadzanymi na terenie miasta remontami i polegają na wprowadzeniu korekt godzin odjazdów oraz korekt długości czasów międzyprzystankowych.

Zmiany dotyczą kilkudziesięciu linii: A4A4N683232N33415758596060N718093112126156178186187194194N197202224232259280288617624648650669676677692692N699702710840840N850870932924E-2.

Info: ZTM