28 czerwca nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa zarządu gliwickiego Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów. Dotychczasowy prezes Edward Mazur ukończył swoją kadencję. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała nowego prezesa zarządu, którym została Magdalena Budny.

Magdalena Budny od lat związana jest z lokalnym samorządem. Była radną Rady Miasta Gliwice od 2006 roku, a od 2007 roku pełniła funkcję sekretarza Powiatu Gliwickiego. Jako miejska radna aktywnie uczestniczyła w pracach Komisji Gospodarki Komunalnej, której od 2014 r. przewodniczyła. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu Magdalena Budny gwarantuje efektywne i skuteczne pełnienie obowiązków na stanowisku prezesa spółki, która działa na trudnym rynku segregacji, utylizacji i składowania odpadów komunalnych. Panią Budny charakteryzuje pracowitość, odpowiedzialność oraz uczciwość, którą wielokrotnie pokazała podczas pracy w lokalnym samorządzie.

Info: gliwice.eu