Studia dualne są odpowiedzią na potrzeby współczesnego przemysłu, dlatego Wydział Organizacji i Zarządzania  Politechniki Śląskiej zachęca do zapisywania się na II stopień studiów na kierunku logistyka. Studia są bezpłatne, dofinansowane z Funduszy Europejskich.

– Jednym z głównych celów naszej uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby współczesnego przemysłu. Jako uczelnia techniczna jesteśmy ściśle związani z otoczeniem gospodarczym i przykładamy dużą wagę do tego, aby sprostać oczekiwaniom pracodawców – mówi Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, uczelni która była pionierem dualnego kształcenia w Polsce.

W ramach studiów dualnych na Politechnice Śląskiej przyszli inżynierowie spędzają nawet pół roku na stażach realizowanych z partnerskimi firmami i pół roku na uczelni. Dzięki temu po zakończeniu studiów absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz doświadczenie w pracy.

Obecnie Politechnika Śląska prowadzi kształcenie dualne na studiach I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, ale w ofercie na kolejny rok akademicki znają się kierunki: mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia), transport kolejowy (studia I stopnia), a także logistyka oraz inżynieria materiałowa (studia II stopnia). Obecnie na studiach dualnych kształci się 76 studentów. Teraz uczelnia zachęca do zapisywania się na bezpłatne studia II stopnia na kierunku logistyka. Na studentów czeka 30 miejsc. Nauka na tym kierunku rozpocznie się pod koniec lutego.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Zajęcia teoretyczne będą się odbywały na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a praktyczne – u pracodawców z branży TSL oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych.

Studia na kierunku logistyka II stopnia potrwają 3 semestry. Możliwe jest zapisanie się na jedną z dwóch specjalności: menedżer ds. logistyki lub menedżer w sektorze usług logistycznych. Na drugim semestrze studenci odbędą 6-miesięczny płatny staż. Studenci, którzy ukończą studia, uzyskają tytuł magistra inżyniera. Udział w projekcie jest bezpłatny. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 934 305 zł. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://roz4.polsl.pl/studia-dualne.

Info: gliwice.eu