GliwiceInformacje

Gliwice: Zachodnia obwodnica – dokończymy inwestycję

Budowa zachodniej obwodnicy miasta będzie kontynuowana. Miasto posiada już pozwolenie na realizację inwestycji drogowej, obejmującej brakujący odcinek od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego. Nową częścią trasy pojedziemy na początku 2024 roku.

Ostatni  odcinek obwodnicy zachodniej o długości blisko 2 km  stanowić będzie docelowo całość wraz ze zbudowanym już odcinkiem łączącym ul. Rybnicką z ul. Daszyńskiego (obecnie ulica T. Mazowieckiego). Tym samym możliwy będzie wygodny i szybki przejazd od ul. Rybnickiej do alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Długo oczekiwane połączenie drogowe wkracza w fazę realizacji – wykonawcy wchodzą na plac budowy.

Budową obwodnicy od ul. Daszyńskiego do skrzyżowania ulic Sowińskiego i Okulickiego zajmie się wybrane w przetargu konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. oraz Eurovia POLSKA S.A. W ubiegłym tygodniu zostało wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i można już przekazywać wykonawcy teren budowy. Zanim pojawią się na nim maszyny budowlane, w pierwszej kolejności przeprowadzane będą prace porządkowe oraz geodezyjne.

Koszt inwestycji (wraz z dokumentacją projektową i przebudową dróg dojazdowych) to obecnie około 45 mln zł. Są to środki z budżetu miasta, ale Zarząd Dróg Miejskich, który odpowiada za realizację tego zadania, będzie się starał o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego.

– Dokończenie budowy zachodniej obwodnicy to ważny i wyczekiwany moment, bo trasa nie tylko ułatwi przemieszczanie się po mieście, ale odciąży mniejsze miejskie ulice i tym samym przyczyni się do poprawy jakości życia w Gliwicach. Po wielu latach pokonaliśmy trudności, uzyskaliśmy pozwolenie na realizację inwestycji drogowej i możemy wbijać przysłowiową łopatę. Kontynuujemy budowę zachodniej obwodnicy w trudnych czasach. Pomimo koniecznych cięć budżetowych uznaliśmy jednak, że to jedno z tych przedsięwzięć, które na pewno warto zrealizować, bo przyniesie mieszkańcom i miastu wiele korzyści. Powstający odcinek obwodnicy świetnie dopełni nasz układ drogowy – mówi Adam Neumann, prezydent Gliwic.

Dzięki budowie obwodnicy skróci się czas przejazdu przez miasto, ograniczona zostanie liczba samochodów wjeżdżających do śródmieścia.

Nowy odcinek obwodnicy przejmie ruch samochodowy z DK 78, która prowadzi m.in. przez Tarnowskie Góry, Gliwice i Rybnik. Fragment tej drogi krajowej został już przekierowany na istniejący odcinek zachodniej obwodnicy od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego, ale częściowo dalej wiedzie śródmiejskimi ulicami (Daszyńskiego, Styczyńskiego, Wyspiańskiego, Orlickiego). To się zmieni. Po zakończeniu budowy, kierowcy przejeżdżający przez Gliwice DK 78 będą jechać obwodnicą od ul. Rybnickiej do alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego i dalej do ul. Tarnogórskiej – z pominięciem innych ulic. Wpłynie to na komfort jazdy, a także na zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych ruchem samochodowym w centrum miasta.

Dokończenie budowy obwodnicy zachodniej będzie mieć duże znaczenie dla gliwiczan. Ułatwi przemieszczanie się po mieście, komunikację pomiędzy dzielnicami, wyjazd z miasta, dojazd m.in. do centrów handlowych. Ma przyczynić się też do rozwoju przyległych terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych. Do tego przeniesienie znacznej części ruchu drogowego na obwodnicę wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Po powstaniu trasy zwiększy się komfort poruszania się nie tylko samochodem, ale także rowerem czy pieszo.

W ramach inwestycji powstanie droga jednojezdniowa, z jednym pasem ruchu w każdą stronę, z możliwością dobudowy w przyszłości dodatkowej jezdni. Równocześnie zapewniony zostanie wygodny przejazd dla rowerzystów – w części z wykorzystaniem zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego, w części dróg dojazdowych do pól. W pobliżu „wlotów” nowej trasy przewidziano możliwość ustawienia stacji roweru miejskiego oraz stacji napraw rowerów, a na przedłużeniu ul. Okulickiego mają zostać zamontowane ławki. Na trasie nie zabraknie zieleni, w tym drzew i krzewów w pasie drogowym.

Zaplanowano też budowę mostu, przejść dla zwierząt oraz przejazdu dla rolników. W niektórych miejscach konieczna będzie przebudowa infrastruktury podziemnej. Cały odcinek zostanie oświetlony z wykorzystaniem energooszczędnego oświetlenia LED. Z myślą o rozwoju budownictwa mieszkaniowego zaplanowano zatoki autobusowe. W okolicy zabudowań przy ul. Daszyńskiego staną ekrany akustyczne.

Na obu końcach nowego odcinka obwodnicy będą skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, podłączoną do gliwickiego systemu sterowania ruchem. Ponadto przewidziane jest jeszcze jedno skrzyżowanie z projektowaną obecnie obwodnicą Ostropy.

Miejska obwodnica to kolejny element dobrze przemyślanej modernizacji układu drogowego miasta.

W Gliwicach konsekwentnie zmieniany jest przestarzały, promienisty układ drogowy na bardziej efektywny – obwodnicowy, istotnie odciążający centrum miasta od ruchu samochodowego, w szczególności tranzytowego.

Przypomnijmy, że obwodnicę miejską Gliwic tworzy także południowa część trasy. Zbudowany został odcinek tej drogi od ul. Pszczyńskiej do ul. Bojkowskiej, a w przyszłości powstanie jeszcze odcinek od ul. Bojkowskiej do ul. Rybnickiej. Miasto ma również dużą, autostradową obwodnicę tworzoną przez dwie autostrady (A1 i A4) oraz aleję Jana Nowaka-Jeziorańskiego (tzw. starą autostradę).

info: gliwice.eu

(fot. Mosquidron/UM Gliwice)