Gliwice: Wynalazki z Politechniki Śląskiej nagrodzone na INTARG 2020

0
709

INTARG® to międzynarodowe targi o interdyscyplinarnym charakterze. Stanowią forum prezentacji wynalazków oraz innowacyjnych wyrobów, technologii i usługi z wielu branż i dziedzin – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego. Tegoroczna 13. edycja INTARG® po raz pierwszy odbyła się w formule online, przynosząc aż siedem nagród dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Pomimo trwającej od miesięcy pandemii COVID-19, naukowcy Politechniki Śląskiej w ścisłej współpracy z Centrum Inkubacji i Transferu Technologii pracowali nad różnymi rozwiązaniami technologicznymi. Innowacyjność przedsięwzięć została doceniona przez międzynarodowe i interdyscyplinarne jury. Cennymi referencjami w postaci nagród i wyróżnień uhonorowano:

  • „Modułowy system pomiarowy” opracowany na Wydziale Mechanicznym Technologicznym – służy do zbierania informacji o przyspieszeniach działających na obiekt badań w następstwie wymuszeń impulsowych, udarowych, sejsmicznych i innych. Projekt otrzymał Platynowy Medal Targów, nagrodę specjalną Przewodniczącego Jury oraz Dyplom Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Autorzy to: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, dr hab. inż. Sławomir Kciuk, prof. PŚ, dr inż. Edyta Krzystała oraz mgr inż. Paweł Schmidt.
  • „γBEAKER” z Instytutu Fizyki – jest dedykowanym rozwiązaniem problemu eanacji radonu w spektrometrii promieniowania gamma. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie wyników pomiarów, które nie będą obciążone błędem spowodowanym ucieczką 222Rn. Autorami są: dr hab. inż. Grzegorz Poręba, mgr inż. Aleksander Kolarczyk, dr inż. Konrad Tudyka, dr hab. inż. Piotr Moska i mgr inż. Agnieszka Szymak. Otrzymali oni Dyplom Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej za innowacyjne rozwiązanie o wysokim poziomie TRL, a także Złoty Medal Targów.
  •  „μDOSE” z Instytutu Fizyki – to kompaktowy system do pomiaru dawki rocznej i radioaktywności w próbkach osadów i ceramiki. Unikatowe możliwości pomiarowe pozwalają na weryfikację autentyczności ceramiki archeologicznej. Projekt został uhonorowany Złotym Medalem oraz Nagrodą Prezesa Urzędu Patentowego RP. Autorzy to: dr inż. Konrad Tudyka, mgr inż. Sebastian Miłosz, mgr inż. Aleksander Kolarczyk, prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz, dr hab. inż. Grzegorz Adamiec, dr hab. inż. Piotr Moska, dr hab. inż. Grzegorz Poręba i mgr inż. Agnieszka Szymak.
  • „Bramę odkażającą WAAM Gate Med 1.0”  przygotowaną na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki – została zbudowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie związane z walką z epidemią COVID 19. Jest automatyczna i zaprojektowana tak, by umożliwić szybką, ciągłą dezynfekcję osób w odzieży ochronnej i zapewnić stałe bezpieczne warunki odkażania. Projekt uzyskał Złoty Medal Targów. Jego autorzy to dr inż. Magdalena Bogacka i dr inż. Artur Czachor.
  • „Nanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwarzania” opracowany przez Wydział Mechaniczny Technologiczny i Instytut Fizyki – zastosowanie w nim materiałów obojętnych dla organizmów żywych pozwoli na wykorzystanie tego rozwiązania do zasilania nanogeneratora wszczepionego w klatce piersiowej człowieka, który stanie się tym samym rozrusznikiem serca niewymagającym stosowania baterii! Wynalazek otrzymał Srebrny Medal Targów. Jego autorzy to: dr hab inż. Tomasz Tański, prof. PŚ, prof. dr hab. Marian Nowak, dr inż. Wiktor Matysiak i dr inż. Piotr Szperlich.
  • „Predykcję własności produktów wytwarzanych z niehomogenicznego strumienia surowców odpadowych na bazie poliolefin” przygotowaną przez wydziały: Mechaniczny Technologiczny, Chemiczny, Organizacji i Zarządzania – to zaawansowane rozwiązanie łączące recykling materiałowy oraz PRZEMYSŁ 4.0, co w konsekwencji umożliwia wytwarzanie z odpadów nowych produktów o pożądanych własnościach. Projektowi przyznano Srebrny Medal Targów. Autorzy to: dr inż. Piotr Sakiewicz, dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski, dr hab. inż. Klaudiusz Gołombek, prof. PŚ, dr inż. Józef Ober, mgr inż. Mateusz Lis i mgr inż. Joanna Mścichecka
  • „Tłok do silnika spalinowego wzmocniony lokalnie kompozytowym insertem typu Al/SiCp kształtowanym w procesie odlewania odśrodkowego” z Wydziału Inżynierii Materiałowej – to propozycja konwersji dotychczas stosowanych wkładek żeliwnych na kompozytowe o funkcjonalnej strukturze i korzystnych właściwościach użytkowych. Do autorów – dr hab. inż. Anny Janiny Dolaty i prof. PŚ, dr hab. inż. Macieja Dyzi – również powędrował Srebrny Medal Targów.
Warto podkreślić, że większość nagrodzonych wynalazków realizowana była w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 oraz Tango 2 w Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.

 

(PolSl)

Info: gliwice.eu