Rozpoczęły się wielkie, wiosenne porządki. Na gliwickie ulice wyjechały maszyny myjące i zamiatające. Przez najbliższych kilkanaście dni czyszczone będą ulice, chodniki i przystanki.

Miasto zostało podzielone na 11 rejonów. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich sprzątaniem jezdni, chodników i pasów zieleni zajmuje się sześciu wykonawców, zatrudniających, ok. kilkudziesięciu osób.

Przez najbliższych kilkanaście dni nawierzchnie jezdni, chodników, a także przystanki autobusowe będą oczyszczane z zalegających warstw m.in. piasku i liści, a zieleń w pasach drogowych sukcesywnie sprzątana. W sumie, posprzątane zostaną 472 km ulic, o powierzchni blisko 4,5 mln m2 oraz chodniki łącznej o powierzchni 830 tys. m2

Sporą część zbieranych śmieci, zwłaszcza ze znajdującej się w pasach drogowych zieleni, stanowią odpady komunalne: butelki i puszki po napojach, opakowania gastronomiczne, opony, a nawet meble. Według danych przekazywanych przez wykonawców, każdego roku wzrasta ilość śmieci porzucanych w pasach drogowych. W 2017 r. każdego dnia, tylko z miejsc przydrożnych, zbierano ok. 800 kg różnego rodzaju odpadów. W ubiegłym roku było to 1200 kg.

Info: gliwice.eu