GliwiceInformacje

Gliwice: Widzisz? Reaguj!

Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa nie ma zgody na bezprawne zajęcia pasa drogowego. Chodzi nie tylko o dopełnienie wszelkich, niezbędnych procedur związanych z zajęciem jezdni czy chodnika, ale przede wszystkim o uzgodnienie zmian w organizacji ruchu związanych z prowadzonymi robotami. Za tym stoi szeroko pojęte bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i w przypadku zajęcia chodnika – pieszych.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach przypomina, że na prowadzenie wszystkich robót w pasie drogowym oraz umieszczania urządzeń obcych, wymagane jest zezwolenie zarządcy drogi wydane w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku konieczności usunięcia awarii wymagającej zajęcia pasa drogowego, należy niezwłocznie zawiadomić zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określić termin oraz powierzchnię zajętego pasa drogowego, a także warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego.

I tu zwracamy się z apelem do mieszkańców miasta! Jeżeli widzą Państwo prowadzone prace, a teren wokół nich nie jest odpowiednio zabezpieczony i może stanowić zagrożenie w bezpieczeństwie użytkowników ruchu prosimy o kontakt z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, Strażą Miejską lub Policją.

Podjęte zostaną stosowne działania.

Info: ZDM Gliwice