Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gliwiczan, w Terenowym Punkcie Paszportowym ŚUW działającym na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa uruchomiono płatności za pośrednictwem terminalu płatniczego. O takie rozwiązanie zabiegał od dłuższego czasu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim prezydent Gliwic.

Terenowy Punkt Paszportowy ŚUW działa w głównej siedzibie Urzędu Miejskiego od września ubiegłego roku. Został tam przeniesiony dzięki zaangażowaniu gliwickich władz samorządowych, które sfinansowały koszt przystosowania lokalu dla potrzeb administracji rządowej oraz użyczyły lokal na bardzo korzystnych warunkach.  – Warto podkreślić, że bez aktywności samorządu w tej sprawie punkt paszportowy w Gliwicach zostałby zlikwidowany. Mieszkańcy, zgodnie z pismem wicewojewody śląskiego,  musieliby korzystać z obsługi paszportowej innych miast  – przypomina Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Info: gliwice.eu