Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP przeprowadzi wkrótce krajowe ćwiczenia RENEGADE – SAREX 18/II. Manewry będą wiązały się z testem sprawności syren alarmowych.

Ćwiczenia potrwają od 14 do 15 listopada z możliwością przedłużenia o jeden dzień. Dźwięk syren usłyszymy tylko w przypadku, gdy Gliwice znajdą się na trasie przelotu statku powietrznego o statusie RENEGADE, stwarzającego potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W przypadku uruchomienia testu emitowany będzie dźwięk modulowany, trwający trzy minuty i oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły, trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Info: gliwice.eu