W związku z pracami na Drogowej Trasie Średnicowej, 12 listopada zmieni się organizacja ruchu w rejonie wiaduktu nad ul. Wschodnią i wiaduktu nad torami kolejowymi, przy granicy z miastem Zabrze.

Od najbliższego wtorku zamknięte będą dwa pasy ruchu: lewy i środkowy (w stronę Katowic) oraz jeden – lewy pas ruchu w kierunku Gliwic.

Przypominamy, że na DTŚ trwają prace związane z odtworzeniem wszystkich urządzeń w pasie dzielącym jezdnie. Prace  w tym miejscu powinny zakończyć się w drugiej połowie listopada.

Info: gliwice.eu