Siedem drzew zostało uszkodzonych przez firmy działające na zlecenie Tauron Dystrybucja. Podczas cięć zdewastowane zostały drzewa przy ulicach: Skowrońskiego, Świętojańskiej, Warszawskiej i Jałowcowej. Kilka z nich jest w tak złym stanie, że najprawdopodobniej trzeba będzie je wyciąć. O sprawie powiadomiono policję.

Każdego roku w Gliwicach sadzonych jest tysiące drzew, zarówno w parkach, na skwerach, w lasach, jak i w pasach drogowych. Zajmuje się tym Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz Zarząd Dróg Miejskich. Niestety, praca ta często bywa niweczona przez osoby, które  wykonując swoje zadania w sposób niezgodny ze sztuką ogrodniczą lub w sposób naruszający obowiązujące przepisy. Do takiej sytuacji doszło ostatnio w pasach drogowych kilku gliwickich ulic. Drzewa uszkodziła firma prowadząca cięcia. Dodatkowo, ścięte gałęzie i konary przez dłuższy czas zalegały na jezdni, stwarzając zagrożenie.

 Pracownicy ZDM zauważyli siedem uszkodzonych drzew. W dwóch przypadkach istnieje duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie je usunąć. Trwają oględziny pozostałego drzewostanu – tłumaczy Anna Gilner, dyrektor ZDM w Gliwicach, który odpowiada za utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zwrócił się do policji z prośbą o ustalenie i ściganie sprawców oraz wszczęcie postępowania w sprawie dewastacji drzew rosnących w pasach drogowych dróg publicznych w Gliwicach.

Info: gliwice.eu