Diamentowe Granty to nagrody przyznawane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnie uzdolnionych studentów, którzy prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie. Tym finansowym wsparciem wyróżniono Katarzynę Leśniak z Wydziału Chemicznego, Adriana Radonia z Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz Damiana Migasa z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.

Laureaci tegorocznej edycji otrzymają aż do 220 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację pierwszych samodzielnych projektów badawczych. W trakcie ich realizacji będą również mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie.

Katarzyna Leśniak jako studentka Wydziału Chemicznego swój grant przeznaczy na projekt „Nowa generacja powierzchni bakteriostatycznych/antybakteryjnych otrzymywanych metodą PEO w zawiesinach związków srebra, miedzi i cynku na implantach dedykowanych tkance twardej”. Adrian Leśniak planuje realizować projekt: „Wpływ morfologii nanocząstek magnetytu na proces ich izotermicznego wzrostu, właściwości elektryczne oraz aktywność fotokatalityczną”. Natomiast Damian Migas zajmie się rolą pierwiastków ziem rzadkich w mechanizmie utleniania nowych nadstopów typu γ-γ′ na bazie kobaltu.

W tegorocznej edycji Diamentowych Grantów wyłoniono 80 laureatów spośród 214 nadesłanych wniosków. Program jest przeznaczony dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie i posiadają wyróżniający się dorobek naukowy. Łącznie Diamentowymi Grantami do tej pory nagrodzono 600 wybitnych studentów z całej Polski.

Info: gliwice.eu