Stacja pomiaru jakości powietrza przy ulicy Mewy w Gliwicach zmieni lokalizację. Ze względu na wymogi prawa konieczne jest jej przeniesienie kilkanaście metrów dalej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska przy stacjach pomiaru nie powinny znajdować się wysokie drzewa, ani inne przeszkody, które mogłoby zaburzać wlot powietrza do czerpni, a tym samym pomiar. Na ten przepis powołał się Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, występując z wnioskiem o usunięcie 6 drzew rosnących w pobliżu stacji przy ul. Mewy.

– Choć w tej części osiedla Sikornik od lat rośnie kilkanaście dużych drzew, do tej pory Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie zgłaszał żadnych związanych z tym nieprawidłowości. – mówi Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Aby uchronić drzewa przed wycinką, Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaproponował przeniesienie stacji na teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, około 15 metrów dalej od jej aktualnej pozycji. WIOŚ przystał na propozycję dzierżawy wskazanej przez miasto działki.  – Mamy nadzieję, iż przeniesienie stacji nastąpi w ciągu 2-3 miesięcy. Obecnie przygotowujemy dokumenty do zgłoszenia wykonania przyłącza elektroenergetycznego do zasilania stacji – mówi Andrzej Szczygieł, Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Katowicach.

Stacja przy ulicy Mewy prowadzi pomiary metodą automatyczną oraz manualną. Przez całą dobę mierzone są poziomy między innymi tlenku azotu, pyłu zawieszonego PM 10 czy dwutlenku siarki. Wykonywane są również pomiary meteorologiczne, takie jak wysokość ciśnienia i temperatury czy kierunek i prędkość wiatru.

Info: gliwice.eu