Gliwice: Śladem zachodniej obwodnicy

0
133

Jedna z najważniejszych inwestycji miejskich realizowanych obecnie w Gliwicach – zachodnia obwodnica miasta na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego – wkracza w kolejną fazę zaawansowania. Blisko 2-kilometrowa arteria ma być gotowa na początku przyszłego roku, by przejąć ruch samochodowy z Drogi Krajowej nr 78, dzięki czemu mniej samochodów wjedzie na inne miejskie ulice i zdecydowanie łatwiej będzie przemieszczać się pomiędzy dzielnicami Gliwic.

Powstający odcinek to droga jednojezdniowa, z jednym pasem ruchu w każdą stronę, z możliwością dobudowy w przyszłości drugiej jezdni. Na obu jego końcach przewidziano skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Wybudowana zostanie również tarcza skrzyżowania z przyszłą obwodnicą Ostropy. Z myślą o rowerzystach przewidziano bezpieczny przejazd dla jednośladów, w części z wykorzystaniem zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego, w części – dróg dojazdowych do pól. Cały odcinek ma być oświetlony z wykorzystaniem energooszczędnego oświetlenia LED. Na trasie nie zabraknie zieleni, w tym drzew i krzewów w pasie drogowym.

Na wybudowanym już skrzyżowaniu obwodnicy zachodniej z ulicami Sowińskiego i Okulickiego z końcem września ma zostać zlikwidowany przejazd wahadłowy. Wciąż będą jednak trwały prace związane z budową zatoki autobusowej oraz ciągów pieszych i rowerowych w tym rejonie, ale nie będą one powodowały utrudnień w ruchu samochodowym. Ostatni etap tymczasowej organizacji ruchu zaplanowano na październik. W ciągu ul. Okulickiego budowana będzie wyspa drogowa, w związku z czym zaplanowano wprowadzenie tam krótkiego odcinka ruchu wahadłowego.

W dalszym rejonie placu robót – patrząc w kierunku ul. Daszyńskiego – gotowe są już dwa obiekty mostowe nad istniejącym rowem melioracyjnym. Pierwszy będzie służył do przejazdu maszyn rolniczych i jako przejście dla zwierząt (pod drugim poprowadzony zostanie ciek wodny). Widoczne są również odcinki trasy głównej pokryte asfaltem.

Na ukończeniu są prace w obrębie kanalizacji deszczowej i jednego z 5 zbiorników retencyjnych. Wykonawca inwestycji, konsorcjum firm PRUiM Gliwice i Eurovia Polska, do końca września planuje także wykonać fundamenty pod oświetlenie uliczne.

Od strony skrzyżowania obwodnicy z ul. Daszyńskiego widoczne są już słupy stanowiące stelaż pod budowane ekrany akustyczne. Trwają również prace w obrębie zatok autobusowych i przyszłego skrzyżowania z obwodnicą Ostropy.

Budowany odcinek trasy połączy się z istniejącą już częścią zachodniej obwodnicy (od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej), a docelowo także z jej częścią południową (od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej). Po zakończeniu budowy całego miejskiego ringu – w części zachodniej i południowej – do dyspozycji kierowców będzie 10 km wygodnej drogi.
Miejska obwodnica to kolejny element konsekwentnie realizowanej przebudowy układu drogowego Gliwic, zmienianego z promienistego na obwodnicowy, odciążający śródmieście od ruchu tranzytowego. Miasto ma również dużą – autostradową obwodnicę, tworzoną przez trasy A1 i A4 oraz aleję Jana Nowaka-Jeziorańskiego (tzw. starą autostradę).

Koszt budowy ostatniej części obwodnicy zachodniej Gliwic (wraz z dokumentacją projektową i przebudową dróg dojazdowych) to obecnie około 50 mln zł. Są to środki z budżetu miasta, ale Gliwice będą się starały o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego.

Info: UM Gliwice
Fot. K. Krzemiński

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here