Zgodnie z zapowiedziami, 1 października w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A zacznie działać 6 nowych stanowisk Referatu Rejestracji Pojazdów. Załatwianie tam spraw powinno być szybsze i sprawniejsze, bo i w filii, i w głównej siedzibie przy ul. Zwycięstwa obowiązywać będzie system kolejkowy dający możliwość rezerwacji kolejki do rejestracji pojazdów przez internet. Bez wychodzenia z domu będziemy mogli sprawdzić, ile osób czeka na załatwienie sprawy i umówić wizytę w urzędzie.

Od października na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce Wirtualne Biuro Obsługi będzie zamieszczana informacja o stanie kolejki do Referatu Rejestracji Pojazdów – odrębnie dla filii przy ul. Jasnej i głównej siedziby UM przy ul. Zwycięstwa. Pokaże ona aktualny stan oczekujących na załatwienie sprawy w referacie. Dzięki temu klient będzie mógł dokonać wyboru miejsca załatwiania formalności.

– Do filii przy ul. Jasnej zapraszamy szczególnie osoby, które chcą załatwić u nas sprawę po raz pierwszy, np. zarejestrować samochód. Do ich dyspozycji będzie wpłatomat umożliwiający dokonywanie wpłat – mówi Beata Szczepankiewicz, naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Mieszkańcy, którzy załatwiali formalności w głównej siedzibie urzędu i oczekują np. na odbiór dowodu rejestracyjnego, sfinalizują swoją sprawę tam, gdzie dotychczas – przy ul. Zwycięstwa.

O czym pamiętać?

  • Na stanowiskach Referatu Rejestracji Pojazdów przy ul. Jasnej NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANI KLIENCI ZBIOROWI, czyli osoby lub firmy, które załatwiają jednocześnie 3 sprawy i więcej.
  • Nie odbierzemy tam dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję lub inne organy, nie otrzymamy też zaświadczenia o posiadaniu pojazdu oraz wtórnika nalepki na szybę pojazdu.

 Szczegóły procedur załatwianych w filii UM znajdą się w kartach usług w Wirtualnym Biurze Obsługi oraz w informacjach dostępnych na miejscu, przy ul. Jasnej.

– Klientów zainteresowanych internetową rezerwacją kolejki do stanowisk w głównej siedzibie urzędu przy ul. Zwycięstwa lub przy ul. Jasnej prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z kartami usług dedykowanymi dla poszczególnych lokalizacji i rodzajów spraw, tak aby podczas umówionej wizyty sprawa mogła zostać załatwiona. Zachęcamy również do kontaktów telefonicznych i upewnienia się, jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy – podkreśla Beata Szczepankiewicz, naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc do Referatu Rejestracji Pojazdów (tel. 32/238-54-85, 32/239-13-29, 32/289-54-03, 32/289-11-79, 32/238-54-96).

Info: gliwice.eu