RUSZYŁ PROJEK – PSY RATOWNICZE W WOT

W 13 Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej ruszył projekt Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych z psami. W ten weekend (22 -23.06) rozpoczęło się szkolenie nawigatorów.

Zasady działania podczas akcji poszukiwawczo ratowniczej, prowadzenie łączności według wytycznych Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, nawigacja w terenie oraz działanie w terenie z przewodnikiem i psem – to tylko część zagadnień jakie są poruszane podczas szkolenie podstawowego nawigatorów.
Przyszli nawigatorzy poznają także techniki przeszukiwania terenu takie jak „szybka trójka”, „tyraliera” czy „koło wagonu”. Pod koniec tej części szkolenia wszyscy przejdą egzamin praktyczny, który będzie polegał na udziale w symulowanej akcji ratowniczej.
W sumie w szkoleniu udział bierze 20. terytorialsów wybranych na drodze selekcji. Kurs podstawowy to dopiero początek. Po jego pozytywnym zakończeniu żołnierze rozpoczną szkolenie doskonalące podczas którego będą się współpracować z Grupami Poszukiwawczo – Ratowniczymi OSP. Na koniec przejdą certyfikację.

13. ŚBOT jako pierwsza jednostka wprowadza pilotażowy program Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych z psami. Śląska brygada przez najbliższe kilka miesięcy będzie szkolić wyłącznie nawigatorów czyli osoby, które w czasie akcji idą w teren wraz z przewodnikiem i psem. Ich zadaniem jest nawigowanie zespołu tak, by cały wskazany grupie teren został dokładnie przeszukany. Później wybrane, chętne osoby zostaną przewodnikami psów. Grupa poszukiwawczo–ratownicza K9 będzie składała się z 13. osób w tym dowódcy i sześciu zespołów złożonych z nawigatora, przewodnika i psa.

Służba psów w WOT oparta będzie o istniejące przepisy – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych. W mijającym tygodniu 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej podpisała porozumienie ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie, dzięki któremu możliwa będzie współpraca z ośrodkiem szkolenia specjalistycznego w Nowym Sączu zajmującym się między innymi szkoleniem i certyfikowaniem zespołów poszukiwawczo – ratowniczych z psami.

Jeżeli projekt grup poszukiwawczo–ratowniczych K9 sprawdzi się w Śląskiej BOT, dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zamierza zaimplementować projekt w kolejnych jednostkach OT.

info: wot